Aktualności

Zapraszamy do konsultacji projektów procedur

Data umieszczenia:

Szanowni Państwo, zapraszamy do konsultacji procedur oceny i wyboru operacji, procedur ustalania niebudzących wątpliwości interpretacyjnych kryteriów wyboru operacji oraz procedur oceny wniosków o powierzenie grantów oraz wyboru Grantobiorców.

Poniżej znajdują się projekty dokumentów.


Procedury oceny i wyboru operacji LGD ZALEW ZEGRZYŃSKI dla projektów finansowanych z EFRROW


 Załącznik nr 1


 Załącznik nr 2


 Załącznik nr 3


 Załącznik nr 4


 Załącznik nr 5


 Załącznik nr 6


 Załącznik nr 7


 Załącznik nr 8 dla celu 1


Załącznik nr 8 dla celu 2


 Załącznik nr 9 dla celu 1


Załącznik nr 9 dla celu 2


 Załącznik nr 10


 Załącznik nr 11


 Załącznik nr 12


 Załącznik nr 13


 Załącznik nr 14


 Załącznik nr 15


 Załącznik nr 16


Procedury ustalania niebudzących wątpliwości interpretacyjnych kryteriów wyboru operacji


Procedury wyboru i oceny Grantobiorców


Załącznik nr 1


 


 Załącznik nr 2


 


 Załącznik nr 3


 


 Załącznik nr 4


 


 Załącznik nr 5


 


 Załącznik nr 6


 


 Załącznik nr 7


 


 Załącznik nr 8 


 


Załącznik nr 9


 


 Załącznik nr 10


 


 Załącznik nr 11


 


 Załącznik nr 12


 


 Załącznik nr 13


 


 Załącznik nr 14


 


 Załącznik nr 15


 


 Załącznik nr 16


Załącznik nr 17


Załącznik nr 18


Załącznik nr 19


 


Propozycje zmian należy przesyłać na adres biuro@lgdzz.pl podając informację, do którego dokumentu odnosi się propozycja, treść proponowanej zmiany oraz dane kontaktowe do osoby, która proponuje zmianę.Zdjęcie: <a href="https://pl.freepik.com/darmowe-zdjecie/ludzie-biznesu-w-biurze_9616570.htm#fromView=search&page=1&position=0&uuid=56ba71a3-18c6-423d-b950-b8369601b850">Obraz autorstwa Racool_studio na Freepik</a>


"Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze" - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Strona internetowa opracowana przez Lokalną Grupę Działania Zalew Zegrzyński.

Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, lok. 413
05-119 Legionowo
KRS 0000349416

Numer konta bankowego: 36 8013 0006 2004 0013 0808 0001

Biuro Lokalnej Grupy Działania mieści się w budynku
Starostwa Powiatowego w Legionowie, pokój: 203, 202, 201

Biuro czynne: Pn.- Pt. 8:00 - 16:00
tel.: (22) 76 40 203, (22) 76 40 253, (22) 76 40 202, (22) 76 40 201
e-mail: biuro*lgdzz.pl
Ze względu na ochronę adresu e-mail przed spamem należy
usunąć znak * i zastąpić go @