Aktualności

Ikona

Kolejne nabory

2019-02-25, godz. 15:01

Informujemy, że od 15 marca do 1 kwietnia br. do godziny 14.00 będzie prowadzony nabór. Zapraszamy potencjalnych beneficjentów do składania wniosków.

Ikona

LGD zaprasza na szkolenie

2019-02-15, godz. 14:57

Zapraszamy potencjalnych wnioskodawców PROW i Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020 na szkolenie, które odbędzie się 22.02.2019 roku w Gminnym Centrum Kultury w Łajskach przy ul. Stanisława Moniuszki 2.

Ikona

Druga edycja szkolenia "Organizacyjno-prawne aspekty funkcjonowania organizacji pozarządowych jako podmiotów ekonomii społecznej".

2019-02-15, godz. 14:15

W związku z dużym zainteresowaniem szkoleniem "Organizacyjno-prawne aspekty funkcjonowania organizacji pozarządowych jako podmiotów ekonomii społecznej" prosimy o zgłaszanie się osób zainteresowanych udziałem w drugiej edycji szkolenia.

Ikona

Szkolenie "Organizacyjno-prawne aspekty funkcjonowania organizacji pozarządowych jako podmiotów ekonomii społecznej"

2019-02-05, godz. 09:22

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej przy Stowarzyszeniu BORIS zaprasza na szkolenie "Organizacyjno-prawne aspekty funkcjonowania organizacji pozarządowych jako podmiotów ekonomii społecznej", które odbędzie się 14 lutego br. w g. 09.00-17.00 w siedzibie Starostwa Powiatu Legionowskiego ul. gen. Wł. Sikorskiego 11 w Auli (parter).

Ikona

Działalność agroturystyczna ? Może to coś dla Ciebie?

2019-02-04, godz. 14:24

Gmina Jabłonna zaprasza mieszkańców z terenu Lokalnej Grupy Działania Zalewu Zegrzyńskiego (LGDZZ) do udziału w szkoleniach nt. zakładania działalności agroturystycznej.

- Więcej aktualności -


"Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze" - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Strona internetowa opracowana przez Lokalną Grupę Działania Zalew Zegrzyński.

Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, lok. 413
05-119 Legionowo
KRS 0000349416

Numer konta bankowego: 36 8013 0006 2004 0013 0808 0001

Biuro Lokalnej Grupy Działania mieści się w budynku
Starostwa Powiatowego w Legionowie, pokój: 407, 408, 413

Biuro czynne: Pn.- Pt. 8:00 - 16:00
tel.: (22) 76 40 413, (22) 76 40 407, (22) 76 40 408
e-mail: biuro*lgdzz.pl
Ze względu na ochronę adresu e-mail przed spamem należy
usunąć znak * i zastąpić go @