Management Structure

The Zegrzyński Lake LAG membership exceeds 230 representatives of social, economic and the public sector. The LAG management structure includes: the Management Board, the Review Board and the Council.


The Management Board members include:
1. Mr. Edward Trojanowski - President;
2. Mr. Józef Zając - Vice President;
3. Ms. Agnieszka Salwin – Member;
4. Ms. Emilia Kamińska-Member;
5. Ms. Grażyna Trzaskoma – Member;
6. Mr. Piotr Kołodziejek - Member;
7. Mr. Ireneusz Zieliński - Member;
8. Mr. Piotr Sikorski - Member;
9. Mr Leszek Dzięgielewski - Member.
10. Ms. Monika Piłkowska-Końska - Member
11. Jakub Urbaniak - Member


The Review Board includes:
1. Ms. Izabella Rządzińska - President;
2. Mr. Józef Lutomirski - Member;
3. Mr. Hubert Macioch – Member.


The Council consists of 10 representatives:
1. Mr. Andrzej Szczodrowski
2. Mr. Jacek Perkowski
3. Mr. Łukasz Strzałkowski
4. Mr. Sebastian Stefaniak
5. Mr. Dariusz Skrzydlewski
6. Ms. Justyna Kręcik
7. Mr. Krzysztof Mata
8. Ms. Izabela Gargała
9. Mr. Piotr Skłodowski
10. Mr. Mateusz Sierawski


"Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze" - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Strona internetowa opracowana przez Lokalną Grupę Działania Zalew Zegrzyński.

Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, lok. 413
05-119 Legionowo
KRS 0000349416

Numer konta bankowego: 36 8013 0006 2004 0013 0808 0001

Biuro Lokalnej Grupy Działania mieści się w budynku
Starostwa Powiatowego w Legionowie, pokój: 203, 202, 201

Biuro czynne: Pn.- Pt. 8:00 - 16:00
tel.: (22) 76 40 203, (22) 76 40 253, (22) 76 40 202, (22) 76 40 201
e-mail: biuro*lgdzz.pl
Ze względu na ochronę adresu e-mail przed spamem należy
usunąć znak * i zastąpić go @