Aktualności

Ankieta służąca opracowaniu Rybackiej Lokalnej Strategii Rozwoju

Data umieszczenia:

Szanowni Państwo, mieszkańcy obszaru LGD Zalew Zegrzyński zapraszamy do wypełnienia ankiety nt. pożądanych działań do zrealizowania ze wsparciem finansowym Programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027

Ankieta służy poznaniu Państwa opinii i pożądanych działań, jakie chcieliby Państwo, 

aby zostały ujęte w Rybackiej Lokalnej Strategii Rozwoju.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_XbuGgjeeGJKsKKMNxyxGWFyjx1oneaUXT3qNNvxkRNU9wg/viewform?usp=sf_linkZdjęcie: Obraz autorstwa katemangostar na Freepik

"Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze" - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Strona internetowa opracowana przez Lokalną Grupę Działania Zalew Zegrzyński.

Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, lok. 413
05-119 Legionowo
KRS 0000349416

Numer konta bankowego: 36 8013 0006 2004 0013 0808 0001

Biuro Lokalnej Grupy Działania mieści się w budynku
Starostwa Powiatowego w Legionowie, pokój: 203, 202, 201

Biuro czynne: Pn.- Pt. 8:00 - 16:00
tel.: (22) 76 40 203, (22) 76 40 253, (22) 76 40 202, (22) 76 40 201
e-mail: biuro*lgdzz.pl
Ze względu na ochronę adresu e-mail przed spamem należy
usunąć znak * i zastąpić go @