Aktualności

Walne Zebranie Członków

Data umieszczenia:

Informujemy, że 25 maja br. o godzinie 10.30 (pierwszy termin), o godz. 11.00 (drugi termin) w Auli Starostwa Powiatowego w Legionowie, 05-119 Legionowo, odbędzie się Walne Zebranie Członków LGDZZ.

Poniżej będą mogli Państwo znaleźć dokumenty na najbliższe posiedzenie Walnego Zebrania Członków:


1. Porządek posiedzenia (rozszerzony)- plik do pobrania


2. Protokół nr LGD/I/2022 z poprzedniego Walnego Zebrania Członków z 28.04.2022 r. - plik do pobrania


3. Projekt zmiany statutu Stowarzyszenia - plik do pobrania


4. Projekt uchwały Nr LGD/1/23 w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia - plik do pobrania


5. Projekt kierunków LSR na perspektywę 2023-2027. - plik do pobrania


6. Podjęcie uchwały Nr LGD/2/2023 w sprawie przyjęcia kierunków LSR na perspektywę 2023-2027. - plik do pobrania


7. Sprawozdanie Prezesa Zarządu z działalności Lokalnej Grupy Działania w 2022 roku. - plik do pobrania


8. Prezentacja sprawozdania finansowego za 2022 r. - plik do pobrania
    Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2022 r - plik do pobrania


9. Podjęcie uchwały Nr LGD/3/23 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2022 r. - plik do pobrania


10. Podjęcie uchwały Nr LGD/4/23 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za 2022 r. - plik do pobrania


11. Podjęcie uchwały Nr LGD/5/23 w sprawie utraty członkostwa w Radzie Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński. - plik do pobrania


12. Podjęcie uchwały Nr LGD/6/23 w sprawie uzupełnienia składu osobowego Rady Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński.- plik do pobrania


13. Podjęcie uchwały Nr LGD/7/23 w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński. - plik do pobrania


14. Podjęcie uchwały Nr LGD/8/23 w sprawie uzupełnienia składu Zarządu. - plik do pobraniaZdjęcie: Obraz autorstwa Freepik


"Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze" - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Strona internetowa opracowana przez Lokalną Grupę Działania Zalew Zegrzyński.

Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, lok. 413
05-119 Legionowo
KRS 0000349416

Numer konta bankowego: 36 8013 0006 2004 0013 0808 0001

Biuro Lokalnej Grupy Działania mieści się w budynku
Starostwa Powiatowego w Legionowie, pokój: 203, 202, 201

Biuro czynne: Pn.- Pt. 8:00 - 16:00
tel.: (22) 76 40 203, (22) 76 40 253, (22) 76 40 202, (22) 76 40 201
e-mail: biuro*lgdzz.pl
Ze względu na ochronę adresu e-mail przed spamem należy
usunąć znak * i zastąpić go @