Aktualności

Spływ kajakowy rozpoczęty !

Data umieszczenia:

Dziś (03.08.2022) rozpoczął się spływ kajakowy w ramach projektu "Mazowieckie Mazury - rozwój turystyki i rekreacji na obszarach LGD Zalew Zegrzyński i LGD Aktywni Razem"

12 - osobowa grupa uczestników zgromadziła się na miejscu zbiórki o godz. 9.30 celem weryfikacji obecności, odebrania kamizelek ratunkowych oraz otrzymania informacji organizacyjnych, a następnie udała się na miejsce rozpoczęcia spływu w miejscowości Dębe. Na miejscu uczestnicy zostali zapoznani z zasadami bezpieczeństwa przez towarzyszących im w trakcie spływu ratowników oraz odebrali sprzęt. A punktualnie o godz.11.00 rozpoczęli spływ.


Spływ kajakowy jest częścią projektu "Mazowieckie Mazury - rozwój turystyki i rekreacji na obszarach LGD Zalew Zegrzyński i LGD Aktywni Razem". Ma on na celu praktyczne poznanie i promocję szlaku kajakowego między Jeziorem Zegrzyńskim a Jeziorem Włocławskim oraz jego ocenę pod kątem obecnego stanu wodnej infrastruktury turystycznej i potrzeb dotyczących jej modernizacji lub uzupełnienia.


Spływ odbywa się w dniach 3-6 sierpnia na trasie od Dębego do Płocka.


Uczestnikom życzymy bezpiecznej podróży i niezapomianych wrażeń!"Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze" - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Strona internetowa opracowana przez Lokalną Grupę Działania Zalew Zegrzyński.

Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, lok. 413
05-119 Legionowo
KRS 0000349416

Numer konta bankowego: 36 8013 0006 2004 0013 0808 0001

Biuro Lokalnej Grupy Działania mieści się w budynku
Starostwa Powiatowego w Legionowie, pokój: 203, 202, 201

Biuro czynne: Pn.- Pt. 8:00 - 16:00
tel.: (22) 76 40 203, (22) 76 40 253, (22) 76 40 202, (22) 76 40 201
e-mail: biuro*lgdzz.pl
Ze względu na ochronę adresu e-mail przed spamem należy
usunąć znak * i zastąpić go @