Aktualności

Konferencja podsumowująca projekt współpracy Inteligentne Rybactwo cz.2 już za nami

Data umieszczenia:

30 maja odbyła się konferencja podsumowująca projekt współpracy Inteligentne Rybactwo cz.2 . W imieniu Marszałka Województwa Mazowieckiego podziękowania złożył Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie Pan Radosław Rybicki

Konferencja dotycząca ekologicznych aspektów rybactwa, w tym nieselektywnych technik rybackich, która odbyła się w Ośrodku Szkoleniowo-Rybackim OMPZW w Serocku była okazją na zwrócenie uwagi na odpowiedzialne i ekologiczne aspekty rybactwa, ale także podsumowaniem międzynarodowego projektu współpracy realizowanego przez LGD Zalew Zegrzyński wraz z LGD Mazurskie Morze oraz fińską  LGD Pohjoisin Lappi.


W imieniu Marszałka Województwa Mazowieckiego podziękowania za zaproszenie i organizację konferencji złożył Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie Pan Radosław Rybicki.


Zapraszamy do zapoznania się z treścią podziękowań oraz fotorelacją z tego wydarzenia.


"Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze" - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Strona internetowa opracowana przez Lokalną Grupę Działania Zalew Zegrzyński.

Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, lok. 413
05-119 Legionowo
KRS 0000349416

Numer konta bankowego: 36 8013 0006 2004 0013 0808 0001

Biuro Lokalnej Grupy Działania mieści się w budynku
Starostwa Powiatowego w Legionowie, pokój: 203, 202, 201

Biuro czynne: Pn.- Pt. 8:00 - 16:00
tel.: (22) 76 40 203, (22) 76 40 253, (22) 76 40 202, (22) 76 40 201
e-mail: biuro*lgdzz.pl
Ze względu na ochronę adresu e-mail przed spamem należy
usunąć znak * i zastąpić go @