Aktualności

Walne Zebranie Członków

Data umieszczenia:

Informujemy, że 26 lipca br. o godzinie 11.30 (pierwszy termin), o godz. 12.00 (drugi termin) w Auli budynku Starostwa Powiatowego w Legionowie, ul. Gen. Wł. Sikorskiego odbędzie się Walne Zebranie Członków LGDZZ.

Poniżej będą mogli Państwo znaleść dokumenty na najbliższe posiedzenie Walnego Zebrania Członków:


1. Porządek posiedzenia - plik do pobrania
2. Protokół z posiedzenia WZC z 20 sierpnia 2020 - plik do pobrania
3. Sprawozdanie Prezesa Zarządu z działalności Lokalnej Grupy Działania w 2020 r. - plik do pobrania
4. Sprawozdanie finansowe za 2020 r. - plik do pobrania
5. Projekt uchwały Nr LGD/I/21 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2020 r. - plik do pobrania
6. Projekt uchwały Nr LGD/II/21 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za 2020 r. - plik do pobraniaZdjęcie: https://pl.freepik.com/darmowe-zdjecie/smiling-biznesmen-w-konwencji_854968.htm#page=1&query=konferencja&position=14


"Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze" - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Strona internetowa opracowana przez Lokalną Grupę Działania Zalew Zegrzyński.

Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, lok. 413
05-119 Legionowo
KRS 0000349416

Numer konta bankowego: 36 8013 0006 2004 0013 0808 0001

Biuro Lokalnej Grupy Działania mieści się w budynku
Starostwa Powiatowego w Legionowie, pokój: 203, 202, 201

Biuro czynne: Pn.- Pt. 8:00 - 16:00
tel.: (22) 76 40 203, (22) 76 40 253, (22) 76 40 202, (22) 76 40 201
e-mail: biuro*lgdzz.pl
Ze względu na ochronę adresu e-mail przed spamem należy
usunąć znak * i zastąpić go @