Aktualności

Wyjazd studyjny na Litwę

Data umieszczenia:

Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński zaprasza chętnych do udziału w wyjeździe studyjnym pn. "Współpraca lokalna na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego i urbanistycznego, produktów regionalnych i tradycyjnych oraz zasobów przyrodniczo turystycznych obszaru."

Wyjazd studyjny odbędzie się w dniach 09-13 sierpnia br. Wyjazd obejmuje obszary LGD Druskininkai oraz LGD Salcininkai (Litwa).


Regulamin, formularz zgłoszeniowy oraz program wyjazdu znajdują się poniżej. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie i programie.


Zgłoszenia należy przesyłać skanem na adres mailowy Biura LGD lub składać osobiście w Biurze LGD do 23 lipca 2021 r.  Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.


W związku z sytuacją epidemiczną Covid-19 każdy zakwalifikowany uczestnik wyjazdu musi spełniać zasady wjazdu obowiązujące w danych dniach w danym kraju. Organizator będzie informował o nich uczestników, natomiast odpowiedzialność w zakresie ich przestrzegania spoczywa na uczestnikach.


Regulamin


Formularz zgłoszeniowy


Program
Zdjęcie: Winobranie zdjęcie utworzone przez www.slon.pics - pl.freepik.com


"Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze" - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Strona internetowa opracowana przez Lokalną Grupę Działania Zalew Zegrzyński.

Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, lok. 413
05-119 Legionowo
KRS 0000349416

Numer konta bankowego: 36 8013 0006 2004 0013 0808 0001

Biuro Lokalnej Grupy Działania mieści się w budynku
Starostwa Powiatowego w Legionowie, pokój: 203, 202, 201

Biuro czynne: Pn.- Pt. 8:00 - 16:00
tel.: (22) 76 40 203, (22) 76 40 253, (22) 76 40 202, (22) 76 40 201
e-mail: biuro*lgdzz.pl
Ze względu na ochronę adresu e-mail przed spamem należy
usunąć znak * i zastąpić go @