Aktualności

,,Piotr Karp" zaprasza do współpracy !

Data umieszczenia:

"Piotr Karp" pragnie pomóc lokalnym przedsiębiorcom w rozwoju, pozyskaniu nowych zleceń, kontraktów i kontrahentów.


Firma zajmuje się zarybianiem wszelkiego rodzaju zbioników: stawów, rzek i jezior. Co roku potrzebuje bardzo dużych ilości ryb różnego gatunku i wielkości. Są zainteresowani nawiązaniem stałej współpracy i chęcią odbioru ryb możliwie przez cały rok. Co roczny budżet naszych kontrahentów jest bardzo wyskoki i sięga niebagatelnych sum.


Jeśli jesteście Państwo zainteresowani sprzedażą ryb, to firma "Piotr Karp" zaprasza do współpracy.
"Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze" - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Strona internetowa opracowana przez Lokalną Grupę Działania Zalew Zegrzyński.

Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, lok. 413
05-119 Legionowo
KRS 0000349416

Numer konta bankowego: 36 8013 0006 2004 0013 0808 0001

Biuro Lokalnej Grupy Działania mieści się w budynku
Starostwa Powiatowego w Legionowie, pokój: 203, 202, 201

Biuro czynne: Pn.- Pt. 8:00 - 16:00
tel.: (22) 76 40 203, (22) 76 40 253, (22) 76 40 202, (22) 76 40 201
e-mail: biuro*lgdzz.pl
Ze względu na ochronę adresu e-mail przed spamem należy
usunąć znak * i zastąpić go @