Aktualności

Walne Zebranie Członków

Data umieszczenia:

Informujemy, że 20 sierpnia br. o godzinie 12.30 (pierwszy termin), o godz. 13.00 (drugi termin) w Auli budynku Starostwa Powiatowego w Legionowie, ul. Gen. Wł. Sikorskiego odbędzie się Walne Zebranie Członków LGDZZ.

Poniżej możecie się Państwo zapoznać z dokumentami na najbliższe posiedzenie Walnego Zebrania Członków:


1. Porządek posiedzenia - plik do pobrania
2. Protokół z posiedzenia WZC z 6 czerwca 2019 - plik do pobrania
3. Sprawozdanie Prezesa Zarządu z działalności Lokalnej Grupy Działania w 2019 r. - plik do pobrania
4. Sprawozdanie finansowe za 2019 r. - plik do pobrania
5. Projekt uchwały Nr LGD/I/20 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2019 r. - plik do pobrania
6. Projekt uchwały Nr LGD/II/20 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za 2019 r. - plik do pobrania


 


Zdjęcie: Tło zdjęcie utworzone przez pressfoto - pl.freepik.com


"Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze" - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Strona internetowa opracowana przez Lokalną Grupę Działania Zalew Zegrzyński.

Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, lok. 413
05-119 Legionowo
KRS 0000349416

Numer konta bankowego: 36 8013 0006 2004 0013 0808 0001

Biuro Lokalnej Grupy Działania mieści się w budynku
Starostwa Powiatowego w Legionowie, pokój: 203, 202, 201

Biuro czynne: Pn.- Pt. 8:00 - 16:00
tel.: (22) 76 40 203, (22) 76 40 253, (22) 76 40 202, (22) 76 40 201
e-mail: biuro*lgdzz.pl
Ze względu na ochronę adresu e-mail przed spamem należy
usunąć znak * i zastąpić go @