Aktualności

Pożegnanie śp. Janusza Kubickiego

Data umieszczenia:

Z przykrością informujemy o śmierci śp. Janusza Kubickiego. Odszedł w niedzielę 8 marca 2020 roku w pełni aktywności społecznej i zawodowej.

Janusz Kubicki z zawodu był nauczycielem. Wspólnie organizowaliśmy w 1990 roku Szkołę Społeczną w Legionowie. Był Radnym miejskim i powiatowym, wicestarostą powiatu oraz etatowym członkiem zarządu powiatu.


Włączył się w działania LGD Zalew Zegrzyński pełniąc funkcję członka rady. Był pomysłodawcą Festiwalu Sołectw oraz członkiem Kapituły.


Będzie Go nam brakować. Wyrazy współczucia składamy rodzinie zmarłego.


Edward Trojanowski"Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze" - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Strona internetowa opracowana przez Lokalną Grupę Działania Zalew Zegrzyński.

Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, lok. 413
05-119 Legionowo
KRS 0000349416

Numer konta bankowego: 36 8013 0006 2004 0013 0808 0001

Biuro Lokalnej Grupy Działania mieści się w budynku
Starostwa Powiatowego w Legionowie, pokój: 407, 408, 413

Biuro czynne: Pn.- Pt. 8:00 - 16:00
tel.: (22) 76 40 413, (22) 76 40 407, (22) 76 40 408
e-mail: biuro*lgdzz.pl
Ze względu na ochronę adresu e-mail przed spamem należy
usunąć znak * i zastąpić go @