Aktualności

Archiwum aktualności

 Ustawienia 

Kategoria: Wszystkie
Aktualności: ostatnie 10

Kolejne nabory

Informujemy, że od 15 marca do 1 kwietnia br. do godziny 14.00 będzie prowadzony nabór. Zapraszamy potencjalnych beneficjentów do składania wniosków.

LGD zaprasza na szkolenie

Zapraszamy potencjalnych wnioskodawców PROW i Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020 na szkolenie, które odbędzie się 22.02.2019 roku w Gminnym Centrum Kultury w Łajskach przy ul. Stanisława Moniuszki 2.

Druga edycja szkolenia "Organizacyjno-prawne aspekty funkcjonowania organizacji pozarządowych jako podmiotów ekonomii społecznej".

W związku z dużym zainteresowaniem szkoleniem "Organizacyjno-prawne aspekty funkcjonowania organizacji pozarządowych jako podmiotów ekonomii społecznej" prosimy o zgłaszanie się osób zainteresowanych udziałem w drugiej edycji szkolenia.

Szkolenie "Organizacyjno-prawne aspekty funkcjonowania organizacji pozarządowych jako podmiotów ekonomii społecznej"

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej przy Stowarzyszeniu BORIS zaprasza na szkolenie "Organizacyjno-prawne aspekty funkcjonowania organizacji pozarządowych jako podmiotów ekonomii społecznej", które odbędzie się 14 lutego br. w g. 09.00-17.00 w siedzibie Starostwa Powiatu Legionowskiego ul. gen. Wł. Sikorskiego 11 w Auli (parter).

Działalność agroturystyczna ? Może to coś dla Ciebie?

Gmina Jabłonna zaprasza mieszkańców z terenu Lokalnej Grupy Działania Zalewu Zegrzyńskiego (LGDZZ) do udziału w szkoleniach nt. zakładania działalności agroturystycznej.

Dziękujemy za życzenia

Prezes LGDZZ Edward Trojanowski serdecznie dziękuje za wszystkie otrzymane życzenia bożonarodzeniowe i noworoczne.

Fundusze rybackie zmieniają Zalew

Publikujemy artykuł dotyczący wdrażania PO Rybactwo i Morze.

Wesołych Świąt

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia Prezes oraz Pracownicy Lokalnej Grupy Działania składają Państwu najserdeczniejsze życzenia.

Podziękowania

W związku z zakończeniem V kadencji Rady Powiatu w Legionowie Prezes Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński otrzymał od Starosty Legionowskiego Roberta Wróbla oraz Przewodniczącego Rady Powiatu w Legionowie Szymona Rosiaka podziękowania za dotychczasowe zaangażowanie na rzecz społeczności lokalnej.

"Wystarczy chcieć! Aktywizacja społeczno-zawodowa"

Navigator International Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie "Wystarczy chcieć! Aktywizacja społeczno-zawodowa".


"Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze" - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Strona internetowa opracowana przez Lokalną Grupę Działania Zalew Zegrzyński.

Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, lok. 413
05-119 Legionowo
KRS 0000349416

Numer konta bankowego: 36 8013 0006 2004 0013 0808 0001

Biuro Lokalnej Grupy Działania mieści się w budynku
Starostwa Powiatowego w Legionowie, pokój: 407, 408, 413

Biuro czynne: Pn.- Pt. 8:00 - 16:00
tel.: (22) 76 40 413, (22) 76 40 407, (22) 76 40 408
e-mail: biuro*lgdzz.pl
Ze względu na ochronę adresu e-mail przed spamem należy
usunąć znak * i zastąpić go @