Aktualności

Archiwum aktualności

 Ustawienia 

Kategoria: Wszystkie
Aktualności: ostatnie 10

Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne

Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński organizuje spotkanie konsultacyjne dotyczące Rybackiej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027.

Walne Zebranie Członków

Informujemy, że 25 maja br. o godzinie 10.30 (pierwszy termin), o godz. 11.00 (drugi termin) w Auli Starostwa Powiatowego w Legionowie, 05-119 Legionowo, odbędzie się Walne Zebranie Członków LGDZZ.

Zapraszamy do udziału w wyjeździe studyjnym

Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński przygotowuje program wsparcia dla właścicieli małych gospodarstw rolnych (wielkość ekonomiczna do 25 tys. Euro) w zakresie tworzenia i rozwijania zagród edukacyjnych oraz gospodarstw agroturystycznych. Z myślą o osobach zainteresowanych tą tematyką organizujemy szkolenie wyjazdowe w dniach 29-31 maja br. do Krakowa i województwa małopolskiego.

Wyniki oceny Rady naborów i operacji własnych

Publikujemy wyniki ostatnich naborów. W dniu 28 kwietnia br. odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński, podczas którego zostały ocenione wnioski złożone w ostatnich naborach. W ramach naborów trwających od 3 kwietnia 2023 r. do 18 kwietnia 2023 r. do godz. 14.00 złożono 20 wniosków, z czego 13 mieści się w limicie środków.

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady

Informujemy, że 28 kwietnia br. odbędzie się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński, podczas którego zostaną ocenione wnioski złożone w ostatnich naborach.

Informacja nt. planowanej realizacji operacji własnych nr OW/1/2023, nr OW/2/2023, nr OW/3/2023, nr OW/4/2023

LGD Zalew Zegrzyński informuje, że w związku z podaniem do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.lgdzz.pl w dniu 13.04.2023 r. informacji o planowanych operacjach własnych nr OW/1/2023, nr OW/2/2023, nr OW/3/2023, nr OW/4/2023, żaden podmiot inny niż LGD, a uprawniony do wsparcia, nie zgłosił zamiaru realizacji operacji własnej w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia w/w informacji, tj. do dnia 12.04.2023 r.

Dziękujemy za życzenia

Prezes LGDZZ Edward Trojanowski serdecznie dziękuje za wszystkie otrzymane życzenia Wielkanocne.

Wesołych Świąt Wielkanocnych

Prezes Zarządu Edward Trojanowski oraz Pracownicy Biura LGD składają najlepsze życzenia z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych

Ankiety służące opracowaniu Strategii Rozwoju Lokalnego LGD Zalew Zegrzyński

Zapraszamy do wypełnienia ankiet służących opracowaniu LSR na przyszłą perspektywę finansową

I Polsko-Ukraińskie Forum Samorządowe

W dniach 21-24 marca br. Na zaproszenie gmin położonych wokół Jeziora Zegrzyńskiego odbyło się Polsko-Ukraińskie Forum Samorządowe.


"Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze" - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Strona internetowa opracowana przez Lokalną Grupę Działania Zalew Zegrzyński.

Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, lok. 413
05-119 Legionowo
KRS 0000349416

Numer konta bankowego: 36 8013 0006 2004 0013 0808 0001

Biuro Lokalnej Grupy Działania mieści się w budynku
Starostwa Powiatowego w Legionowie, pokój: 203, 202, 201

Biuro czynne: Pn.- Pt. 8:00 - 16:00
tel.: (22) 76 40 203, (22) 76 40 253, (22) 76 40 202, (22) 76 40 201
e-mail: biuro*lgdzz.pl
Ze względu na ochronę adresu e-mail przed spamem należy
usunąć znak * i zastąpić go @