Władze LGD

Władzami Lokanej Grupy Działania Zalew Zegrzyński są: Walne Zebranie Członków, Zarząd, Komisja Rewizyjna oraz Rada.


W skład Zarządu LGDZZ wchodzą:
1. Edward Trojanowski - Prezes Zarządu;
2. Józef Zając - Wiceprezes Zarządu;
3. Agnieszka Salwin – Członek Zarządu;
4. Emilia Kamińska- Członek Zarządu;
5. Grażyna Trzaskoma – Członek Zarządu;
6. Piotr Kołodziejek - Członek Zarządu;
7. Ireneusz Zieliński - Członek Zarządu;
8. Piotr Sikorski - Członek Zarządu;
9. Leszek Dzięgielewski - Członek Zarządu
10. Monika Piłkowska-Końska - Członek Zarządu
11. Jakub Urbaniak - Członek Zarządu


W skład Komisji Rewizyjnej LGDZZ wchodzą:
1. Izabella Rządzińska - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej;
2. Józef Lutomirski - Członek Komisji Rewizyjnej;
3. Hubert Macioch - Członek Komisji Rewizyjnej;


W skład Rady LGDZZ wchodzą:
1. Andrzej Szczodrowski
2. Jacek Perkowski
3. Łukasz Strzałkowski
4. Sebastian Stefaniak
5. Dariusz Skrzydlewski
6. Justyna Kręcik
7. Krzysztof Mata
8. Izabela Gargała
9. Piotr Skłodowski
10. Mateusz Sierawski


"Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze" - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Strona internetowa opracowana przez Lokalną Grupę Działania Zalew Zegrzyński.

Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, lok. 413
05-119 Legionowo
KRS 0000349416

Numer konta bankowego: 36 8013 0006 2004 0013 0808 0001

Biuro Lokalnej Grupy Działania mieści się w budynku
Starostwa Powiatowego w Legionowie, pokój: 203, 202, 201

Biuro czynne: Pn.- Pt. 8:00 - 16:00
tel.: (22) 76 40 203, (22) 76 40 253, (22) 76 40 202, (22) 76 40 201
e-mail: biuro*lgdzz.pl
Ze względu na ochronę adresu e-mail przed spamem należy
usunąć znak * i zastąpić go @