Położenie

Plakat

Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność LGDZZ obejmuje położony za północnymi rogatkami Warszawy zwarty obszar, o kształcie podobnym do rombu z dłuższą osią zbliżoną do kierunku Wschód – Zachód, a krótszą zbliżoną do kierunku Północ - Południe. Powierzchnia obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju wynosi 733 km2 (stan na 31.12.2006, za: Bank Danych Regionalnych, Główny Urząd Statystyczny, www.stat.gov.pl).

Obszar ten sąsiaduje:
- od zachodu i północnego-zachodu - z Powiatem Nowodworskim (gminy: Czosnów, Nowy Dwór Mazowiecki, Pomiechówek, Nasielsk),
- od północy – z Powiatem Pułtuskim (gminy: Winnica, Pokrzywnica i Zatory),
od wschodu – z Powiatem Wyszkowskim (gminy: Rząśnik, Wyszków i Zabrodzie)
- od południowego-wschodu i południa – z pozostałą częścią Powiatu Wołomińskiego (gminy: Tłuszcz, Klembów, Wołomin, Kobyłka i Marki),
- od południa – z miastem stołecznym Warszawą i Powiatem Warszawskim Zachodnim (gmina Łomianki).

Obszar Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński przecina kilka ważnych dróg, w tym międzynarodowa droga E 67 (w Polsce – droga nr 8): Praga – Warszawa - Kowno oraz drogi krajowe: nr 61 Warszawa – Augustów i nr 62 Strzelno – Włocławek – Płock - Wyszków.

Przez południową część obszaru (gmina Jabłonna) przechodzi linia kolejowa: Warszawa – Legionowo –Nasielsk – Działdowo - Gdańsk. Środkowo-wschodnią część przecina lokalna linia kolejowa Legionowo – Radzymin – Tłuszcz, z odgałęzieniem do Zegrza.

W sezonie turystycznym (przy odpowiednim stanie wód) kursuje statek pasażerski „Zefir”, z Warszawy przez Kanał Żerański i Zalew Zegrzyński do Serocka.

Liczba ludności zameldowanej na obszarze Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński na dzień 31.12.2014 r. wynosi 94 729 osób. Ludność ta zamieszkuje 151 sołectw, jedno osiedle (Zegrze) oraz dwa ośrodki miejskie: ponad 11-tysięczny Radzymin i ponad 4-tysięczny Serock. Średnia gęstość zaludnienia obszaru LGR ZZ wynosiła 106,7 mieszkańców na km2, co było wartością niższą od średniej krajowej (122 osoby/km2) i wyraźnie niższą od średniej dla Mazowsza (146 osób/km2).

"Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze" - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Strona internetowa opracowana przez Lokalną Grupę Działania Zalew Zegrzyński.

Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, lok. 413
05-119 Legionowo
KRS 0000349416

Numer konta bankowego: 36 8013 0006 2004 0013 0808 0001

Biuro Lokalnej Grupy Działania mieści się w budynku
Starostwa Powiatowego w Legionowie, pokój: 203, 202, 201

Biuro czynne: Pn.- Pt. 8:00 - 16:00
tel.: (22) 76 40 203, (22) 76 40 253, (22) 76 40 202, (22) 76 40 201
e-mail: biuro*lgdzz.pl
Ze względu na ochronę adresu e-mail przed spamem należy
usunąć znak * i zastąpić go @