Operacje własne LGD w 2019/2020 roku

WYNIKI NABORÓW


Operacja własna OW/1/2020 - lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków i LSR
Operacja własna OW/1/2020 - lista operacji wybranych
Operacja własna OW/3/2020 - lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków i LSR
Operacja własna OW/3/2020 - lista operacji wybranych
Operacja własna OW/4/2020 - lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków i LSR
Operacja własna OW/4/2020 - lista operacji wybranych
Operacja własna OW/5/2020 - lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków i LSR
Operacja własna OW/5/2020 - lista operacji wybranych


Informacja nt. planowanej realizacji operacji własnej nr OW/1/2020


LGD Zalew Zegrzyński informuje, że w związku z podaniem do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.lgdzz.pl w dniu 02.12.2019r. informacji o planowanej operacji własnej nr OW/1/2020 pt.: „XI Festiwal Aktywności Społecznej i Kulturalnej Sołectw”, żaden podmiot inny niż LGD, a uprawniony do wsparcia, nie zgłosił zamiaru realizacji operacji własnej w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia w/w informacji, tj. do dnia 03.01.2020r.
W związku z powyższym wniosek opracowany przez LGD Zalew Zegrzyński o przyznanie pomocy na operację własną zostanie przekazany Radzie LGD Zalew Zegrzyński do przeprowadzenia oceny zgodnie z Procedurami LGD Zalew Zegrzyński w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020


Informacja nt. planowanej realizacji operacji własnej nr OW/2/2020


LGD Zalew Zegrzyński informuje, że w związku z podaniem do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.lgdzz.pl w dniu 02.12.2019r. informacji o planowanej operacji własnej nr OW/2/2020 pt.: „XII Festiwal Aktywności Społecznej i Kulturalnej Sołectw”, żaden podmiot inny niż LGD, a uprawniony do wsparcia, nie zgłosił zamiaru realizacji operacji własnej w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia w/w informacji, tj. do dnia 03.01.2020r.
W związku z powyższym wniosek opracowany przez LGD Zalew Zegrzyński o przyznanie pomocy na operację własną zostanie przekazany Radzie LGD Zalew Zegrzyński do przeprowadzenia oceny zgodnie z Procedurami LGD Zalew Zegrzyński w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020


Informacja nt. planowanej realizacji operacji własnej nr OW/3/2020


LGD Zalew Zegrzyński informuje, że w związku z podaniem do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.lgdzz.pl w dniu 02.12.2019r. informacji o planowanej operacji własnej nr OW/3/2020 pt.: poznanie dobrych praktyk, dziedzictwa kulturowego i urbanistycznego, produktów regionalnych i tradycyjnych oraz zasobów przyrodniczo turystycznych obszaru, żaden podmiot inny niż LGD, a uprawniony do wsparcia, nie zgłosił zamiaru realizacji operacji własnej w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia w/w informacji, tj. do dnia 03.01.2020r.
W związku z powyższym wniosek opracowany przez LGD Zalew Zegrzyński o przyznanie pomocy na operację własną zostanie przekazany Radzie LGD Zalew Zegrzyński do przeprowadzenia oceny zgodnie z Procedurami LGD Zalew Zegrzyński w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020


Informacja nt. planowanej realizacji operacji własnej nr OW/4/2020


LGD Zalew Zegrzyński informuje, że w związku z podaniem do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.lgdzz.pl w dniu 02.12.2019r. informacji o planowanej operacji własnej nr OW/4/2020 pt.: . poznanie dobrych praktyk, dziedzictwa kulturowego i urbanistycznego, produktów regionalnych i tradycyjnych oraz zasobów przyrodniczo turystycznych obszaru, żaden podmiot inny niż LGD, a uprawniony do wsparcia, nie zgłosił zamiaru realizacji operacji własnej w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia w/w informacji, tj. do dnia 03.01.2020r.
W związku z powyższym wniosek opracowany przez LGD Zalew Zegrzyński o przyznanie pomocy na operację własną zostanie przekazany Radzie LGD Zalew Zegrzyński do przeprowadzenia oceny zgodnie z Procedurami LGD Zalew Zegrzyński w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020


Informacja nt. planowanej realizacji operacji własnej nr OW/5/2020


LGD Zalew Zegrzyński informuje, że w związku z podaniem do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.lgdzz.pl w dniu 02.12.2019r. informacji o planowanej operacji własnej nr OW/5/2020 pt.:. Efektywna promocja dźwignią rozwoju gospodarczego obszaru, żaden podmiot inny niż LGD, a uprawniony do wsparcia, nie zgłosił zamiaru realizacji operacji własnej w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia w/w informacji, tj. do dnia 03.01.2020r.
W związku z powyższym wniosek opracowany przez LGD Zalew Zegrzyński o przyznanie pomocy na operację własną zostanie przekazany Radzie LGD Zalew Zegrzyński do przeprowadzenia oceny zgodnie z Procedurami LGD Zalew Zegrzyński w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020


 


Informacja o planowanej operacji własnej nr OW/1/2020 z dnia 02.12.2019 r.
Ogłoszenie
Załącznik nr 1


Informacja o planowanej operacji własnej nr OW/2/2020 z dnia 02.12.2019 r.
Ogłoszenie
Załącznik nr 1


Informacja o planowanej operacji własnej nr OW/3/2020 z dnia 02.12.2019 r.
Ogłoszenie
Załącznik nr 1


Informacja o planowanej operacji własnej nr OW/4/2020 z dnia 02.12.2019 r.
Ogłoszenie
Załącznik nr 1


Informacja o planowanej operacji własnej nr OW/5/2020 z dnia 02.12.2019 r.
Ogłoszenie
Załącznik nr 1


WAŻNE DOKUMENTY


Strategia LGDZZ
Kryteria wyboru operacji
Procedura oceny wyboru operacji
Załącznik do procedury
Załącznik do procedury
Załącznik do procedury
Załącznik do procedury


"Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze" - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Strona internetowa opracowana przez Lokalną Grupę Działania Zalew Zegrzyński.

Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, lok. 413
05-119 Legionowo
KRS 0000349416

Numer konta bankowego: 36 8013 0006 2004 0013 0808 0001

Biuro Lokalnej Grupy Działania mieści się w budynku
Starostwa Powiatowego w Legionowie, pokój: 203, 202, 201

Biuro czynne: Pn.- Pt. 8:00 - 16:00
tel.: (22) 76 40 203, (22) 76 40 253, (22) 76 40 202, (22) 76 40 201
e-mail: biuro*lgdzz.pl
Ze względu na ochronę adresu e-mail przed spamem należy
usunąć znak * i zastąpić go @