Aktualności

Powiatowy Zjazd Sołtysów zorganizowany przez Powiat Legionowski

Data umieszczenia:

Zapraszamy do obejrzenia relacji z Powiatowego Zjazdu Sołtysów, który odbył się w dniu 14 marca br w Zegrzu Południowym.

Lokalną Grupę Działania Zalew Zegrzyński na tym wydarzeniu reprezentował Prezes Zarządu Pan Edward Trojanowski, który przedstawił m.in działalność LGD oraz możliwości pozyskania środków na różne działania na obszarach wiejskich.


Zapraszamy do obejrzenia relacji z tego wydarzenia przygotowanej przez Powiat Legionowski.


https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=808244528014772&id=100064876953400


 Zdjęcia - Powiat Legionowski


"Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze" - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Strona internetowa opracowana przez Lokalną Grupę Działania Zalew Zegrzyński.

Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, lok. 413
05-119 Legionowo
KRS 0000349416

Numer konta bankowego: 36 8013 0006 2004 0013 0808 0001

Biuro Lokalnej Grupy Działania mieści się w budynku
Starostwa Powiatowego w Legionowie, pokój: 203, 202, 201

Biuro czynne: Pn.- Pt. 8:00 - 16:00
tel.: (22) 76 40 203, (22) 76 40 253, (22) 76 40 202, (22) 76 40 201
e-mail: biuro*lgdzz.pl
Ze względu na ochronę adresu e-mail przed spamem należy
usunąć znak * i zastąpić go @