Aktualności

Ikona

Likwidacja Związku Stowarzyszeń "Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego"

2021-12-07, godz. 12:12

W dniu 01.12.2021 Walne Zebranie Członków Związku Stowarzyszeń "Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego" podjęło uchwałę w sprawie zakończenia procesu likwidacji i przyjęcia sprawozdania na dzień zakończenia likwidacji.

Ikona

Projekt współpracy LGD Zalew Zegrzyński na wystawie w Ferrarze (Włochy)

2021-12-06, godz. 09:07

W dniu 20 listopada 2021 r. w miejscowości Ferrara we Włoszech odbyła się wystawa projektów zrealizowanych w obecnej perspektywie finansowej 2014-2020 ze środków Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze".

Ikona

Ryby mają głos

2021-11-25, godz. 09:57

Powiat Legionowski realizuje kolejny pomysł na promocję i rozwój Jeziora Zegrzyńskiego.

Ikona

Wizyta przedstawicieli Mołdawii

2021-11-08, godz. 10:27

W dniu 28 października br. gościliśmy na naszym obszarze przedstawicieli mołdawskiej Agencji ds. Interwencji i Płatności dla Rolnictwa.

Ikona

Podziękowanie od Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Somiance

2021-11-08, godz. 09:43

Prezes LGD Zalew Zegrzyński otrzymał podziękowanie za bezinteresowną pomoc i wsparcie okazane przy organizacji uroczystości nadanie imienia św. Jana Pawła II Szkole Podstawowej i Samorządowemu Przedszkolu w Somiance

- Więcej aktualności -


"Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze" - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Strona internetowa opracowana przez Lokalną Grupę Działania Zalew Zegrzyński.

Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, lok. 413
05-119 Legionowo
KRS 0000349416

Numer konta bankowego: 36 8013 0006 2004 0013 0808 0001

Biuro Lokalnej Grupy Działania mieści się w budynku
Starostwa Powiatowego w Legionowie, pokój: 203, 202, 201

Biuro czynne: Pn.- Pt. 8:00 - 16:00
tel.: (22) 76 40 203, (22) 76 40 253, (22) 76 40 202, (22) 76 40 201
e-mail: biuro*lgdzz.pl
Ze względu na ochronę adresu e-mail przed spamem należy
usunąć znak * i zastąpić go @