Aktualności

Bardzo Młoda Kultura - konkurs

Data umieszczenia:

Nagrodą w Konkursie jest współorganizacja wraz z Amfiteatrem projektu z zakresu edukacji i animacji kulturowej w kwocie od 3000 do 5000 zł brutto.

Celem Konkursu jest wspieranie działań z zakresu edukacji i animacji kulturowej skierowanych do dzieci i młodzieży oraz propagowanie współdziałania pomiędzy podmiotami reprezentującymi sektor kultury i sektor oświaty.


1/ Aby wziąć udział w Konkursie należy :  • Przygotować interesujący projekt z zakresu edukacji kulturowej, skierowany do dzieci i młodzieży z województwa mazowieckiego.

  • Zapoznać się z Regulaminem 

  • Wypełnić formularz zgłoszeniowy 

  • Wypełnić i prześłać prawidłowo wypełnione zgłoszenie stanowiące Załącznik nr 2 do Regulaminu na adres: bmk@bmkmazowieckie.pl do 31 marca br.


2/ Terminy  • Termin nadsyłania zgłoszeń w Konkursie: 31 marca 2021.

  • Realizacja projektów może rozpocząć się od 12 kwietnia 2021.

  • Realizacja projektów musi zakończyć się do 31 sierpnia 2021.


3/ Ważne informacje:  • Przedmiotem Konkursu są projekty z zakresu edukacji kulturowej realizowane na rzecz dzieci i młodzieży z województwa mazowieckiego.

  • Działania edukacyjne i animacyjne realizowane w ramach zgłoszonego do Konkursu projektu mogą być realizowane w sposób tradycyjny, w przestrzeni publicznej (off-line), jak i w Internecie (on-line).


4/ Wsparcie przy przygotowywaniu wniosków


Dla wszystkich osób zainteresowanych złożeniem wniosku w Konkursie przygotowane zostały narzędzia i działania wspierające:Organizatorem Konkursu na realizację wydarzeń jest Miejski Ośrodek Kultury „Amfiteatr” w Radomiu (26-600), przy ul. Parkowej 1.


Konkurs jest realizowany w ramach Programu “Bardzo Młoda Kultura 2019-2021: Mazowieckie”. Projekt jest współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu „Bardzo Młoda Kultura 2019-2021” oraz środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.


Więcej informacji, regulamin, formularze zgłoszeń można znaleźć na stronie: http://bmkmazowieckie.pl/index.php/edycja-2021/.  Wszelkie pytań i wątpliwości dotyczących programu i składania wniosków w Konkursie proszę kierować do organizatora konkursu drogą mailową (bmk@bmkmazowieckie.pl)."Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze" - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Strona internetowa opracowana przez Lokalną Grupę Działania Zalew Zegrzyński.

Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, lok. 413
05-119 Legionowo
KRS 0000349416

Numer konta bankowego: 36 8013 0006 2004 0013 0808 0001

Biuro Lokalnej Grupy Działania mieści się w budynku
Starostwa Powiatowego w Legionowie, pokój: 203, 202, 201

Biuro czynne: Pn.- Pt. 8:00 - 16:00
tel.: (22) 76 40 203, (22) 76 40 253, (22) 76 40 202, (22) 76 40 201
e-mail: biuro*lgdzz.pl
Ze względu na ochronę adresu e-mail przed spamem należy
usunąć znak * i zastąpić go @